Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ)

/, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ)

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ)

Το 2010 εγκρίθkenak2ηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) στον οποίο ενσωματώνεται πλέον η έννοια του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη κτιρίων, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων,

2. Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,

3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης),

4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Στο άρθρο αυτό θα αναφερθώ στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου και στα οφέλη που μπορεί να αποκομμίσει από αυτό κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου. Συνεχίζοντας την ανάγνωση του άρθρου θα διαπιστώσετε ότι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν είναι “άλλο ένα χαρτί” που επιβλήθηκε από το κράτος για εισπρακτικούς λόγους ή “για να έχουν δουλειά οι μηχανικοί” αλλά ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών που δίνει αξία στο ακίνητό τους!

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση διαφόρων οικιακών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων, κλιματιστικά κ.λπ.). Κατά παρόμοιο τρόπο, το ΠΕΑ χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός του ΠΕΑ είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου και να δείχνει πόσο αποδοτικό από ενεργειακής άποψης είναι το συγκεκριμένο κτίριο, σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς (όπου κτίριο αναφοράς: το υπό εξέταση ακίνητο θεωρώντας ότι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΕΑ δείχνει τη συμπεριφορά του κτιρίου σχετικά με την καταναλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, αφού επεξεργαστεί τα πραγματικά δεδομένα του κτιρίου (σχήμα, προσανατολισμός, ηλικία, υλικά κατασκευής, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) και υπολογίσει τις θερμικές απώλειες και τα κέρδη, υπολογίζει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Με βάση λοιπόν την ετήσια εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας και αναλόγως το είδος του κτιρίου, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατατάσσει το κτίριο σε μία ενεργειακή κατηγορία από το Α (πολύ αποδοτικό – χαμηλή κατανάλωση) μέχρι το Η (καθόλου αποδοτικό – υψηλή κατανάλωση). Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο εξαρτάται από τις συνθήκες των ενοίκων/ χρηστών που βρίσκονται στι κτίριο και από τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας του κτιρίου, όπως για παράδειγμα τον συνολικό χρόνο λειτουργίας της θέρμανσης, του φωτισμού κ.λπ. Φυσικά, όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφονται και επεξεργάζονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Οι ενεργειακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ΠΕΑ είναι τυποποιημένες και διαμορφωμένες ώστε κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με ένα άλλο.

Εκτός από την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, στο ΠΕΑ καταγράφεται και η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την κατανάλωση ενέργειας λόγω της τυπικής χρήσης του κτιρίου. Ακόμη, στο ΠΕΑ καταγράφεται και το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το ΠΕΑ συνοδεύεται από συστάσεις που περιέχουν εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκεκριμένο κτίριο και τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης, με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους και της ενέργειας προς όφελος του ιδιοκτήτη/χρήστη! Να σημειώσουμε ότι η έκδοση του ΠΕΑ δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία αναβάθμισης, αν ο ίδιος δεν το επιθυμεί. Οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκτός φυσικά από την περίπτωση που το ακίνητο έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για τέτοιας μορφής εργασίες, οπότε οι συστάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιηθούν. Τέλος, εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ταυτόχρονα μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών.

Συνοψίζοντας, ο κάθε ιδιοκτήτης έχοντας στα χέρια του το ΠΕΑ του ακινήτου του και σε συνεργασία πάντα με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που το εξέδωσε, έχει τη δυνατότητα να μάθει πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητό του και το αποτέλεσμα που θα έχει στην ενεργειακή κατάταξη αλλά και στο ετήσιο λειτουργικό κόστος, μία μελλοντική ενεργειακή παρέμβαση σε αυτό (για παράδειγμα, εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης κ.λπ.). Ο ιδιοκτήτης θα έχει άμεση εικόνα της κατάστασης του ακινήτου του, θα γνωρίζει ακριβώς τα σημεία που υστερεί καθώς και ποιες είναι οι κατάλληλες και πιο αποτελεσματικές ενεργειακές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες του δικού του ακινήτου!

OfeliPEA

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.