Προστατέψτε τις ευαίσθητες συσκευές από ξαφνικές διαταραχές της τάσης του δικτύου

/, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/Προστατέψτε τις ευαίσθητες συσκευές από ξαφνικές διαταραχές της τάσης του δικτύου

Προστατέψτε τις ευαίσθητες συσκευές από ξαφνικές διαταραχές της τάσης του δικτύου

Αν μένετε σε περιοχή όπου συμβαίνουν συχνά διακοπές τάσης και ανησυχείτε για την ασφάλεια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σας, η ενεργειακή συμβουλή της εβδομάδας θα σας δώσει την λύση για μια αποτελεσματική και οριστική αντιμετώπιση του προβληματος αυτού.

Προστασία των ευαίσθητων συσκευών από μικρής διάρκειας υπερτάσεις

Ένας απλός τρόπος για να προστατέψετε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό είναι να εγκαταστήσετε ένα περιοριστή υπερτάσεων (Surge Protection Device) σε ρευματοδότη (πρίζα) ή στον ηλεκτρικό σας πίνακα. Η διάταξη αυτή είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει την υπέρταση να διαδίδεται στην εγκατάσταση που προστατεύει, καταστρέφοντας τον ευαίσθητο εξοπλισμό. Συνιστάται για συσκευές τηλεόρασης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. Συνήθως περιοριστής υπερτάσεων περιέχεται σε συσκευές αδιάλλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS). Σε συσκευές που συνδέονται και σε τηλεφωνική γραμμή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, fax κ.λπ.) περιοριστής υπερτάσεων πρέπει να εγκαθίσταται και στην τηλεφωνική γραμμή.

Προστασία των ευαίσθητων συσκευών από μικρής διάρκειας μειώσεις τάσης (βυθίσεις τάσης)

Ο απλούστερος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τις βυθίσεις τάσης εξαιτίας εκκίνησης μεγάλων φορτίων σας είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των κυκλωμάτων έτσι ώστε η ευαίσθητη συσκευή σας να τροφοδοτείται από γραμμή διαφορετική από αυτή που τροφοδοτεί την πηγή της βύθισης. Αν το πρόβλημα παραμένει καθώς και για την αντιμετώπιση των βυθίσεων που οφείλονται σε βλάβες του δημοσίου δικτύου διανομής ΔΕΗ, μπορείτε π.χ. να προμηθευτείτε σταθεροποιητή τάσης ή συσκευή αδιάλλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS) για την τροφοδότηση του ευαίσθητου εξοπλισμού σας.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο μας “Χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών σας”.

Πηγή πληροφοριών: www.dei.gr

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.