Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” στην πράξη*

/, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” στην πράξη*

Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” στην πράξη*

Ως Σύμβουλος Έργου στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, δίνω στους δικαιούχους ένα πληροφοριακό έντυπο με τις υποχρεώσεις τους ως προς το οικονομικό επίπεδο, από την αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα (πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση – Έκδοση πρώτου ΠΕΑ) έως και την ολοκλήρωση του Προγράμματος (τελική εκταμίευση του δανείου).

Στο άρθρο λοιπόν αυτό προκειμένου να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα για το τι και πότε θα κληθείτε να πληρώσετε, θα ενημερωθείτε για τα εξής:

 • κόστος και εξόφληση των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,
 • διαμόρφωση δανείου και διαμόρφωση επιχορήγησης,
 • κόστος και εξόφληση Σύμβουλου Έργου.

Θεωρούμε* ότι ο δικαιούχος του Προγράμματος είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100τ.μ. και ότι οι ενεργειακές παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για κάθε κατηγορία ενεργειακής παρέμβασης (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγένθυση).

Παράδειγμα Εξοικονομώ 1*Αφορά στις τιμές όπως ισχύουν στο προηγούμενο Πρόγραμμα. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται το ανανεωμένο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”!

1. Κόστος και εξόφληση των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί 100% και τα δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, το πρώτο που εκδίδεται για να κατηγοριοποιήσει το ακίνητό σας και να καθορίσει τις απαιτούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή του αναβάθμιση, και το δεύτερο το οποίο εκδίδεται αφού πραγματοποιηθούν οι ενεργειακές παρεμβάσεις και το οποίο επιβεβαιώνει την ενεργειακή αναβάθμιση και δηλώνει τη νέα, βελτιωμένη ενεργειακά κατηγορία στην οποία υπάγεται πλέον το ακίνητό σας.  

Το κόστος του ΠΕΑ υπόκειται πλέον σε ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ του εκάστοτε ενεργειακού Επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καθορίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή με την σύνταξη ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού που θα συνυπογράφουν και τα δύο μέρη και θα αποδεικνύει τόσο τις υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή όσο και το ύψος της συμφωνηθείσας μεταξύ των δύο αμοιβής.

Στην αρχική ψήφιση του Νομοσχεδίου για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τα ΠΕΑ, το κόστος** της έκδοσης ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού είχε καθοριστεί ως εξής :

 • Για την επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας στα 1 €/τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 200€).
 • Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα στα 2 €/τ.μ. (με ελάχιστο κόστος  τα 150€).
 • Για τις μονοκατοικίες και τις αυτοτελείς κατοικίες στα 1,5 €/τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 200€).
 • Για τα κτήρια συνολικά ως και τα μεμονωμένα τμήματα Τριτογενή Τομέα (γραφεία, καταστήματα κλπ) στα 2,5 €/τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 300€).

**Στις τιμές αυτές γίνονται εκπτώσεις λαμβάνοντας υπόψην κάθε φορά την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε χώρου προς επιθεώρηση. Ακόμη, στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. Για οποιαδήποτε επιφάνεια ακινήτου ≤133τ.μ. το ελάχιστο κόστος του Π.Ε.Α. θα είναι 200€+24% Φ.Π.Α., ενώ για οποιαδήποτε επιφάνεια ακινήτου >133τ.μ. το ελάχιστο κόστος του Π.Ε.Α. διαμορφώνεται όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για την περίπτωση που μελετούμε τα κόστη των Π.Ε.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

Εξοικονομώ Ενεργειακές Λύσεις

Εξοικονομώ ΠΕΑ

Ο δικαιούχος θα κληθεί να εξοφλήσει το κόστος των ΠΕΑ στον Ενεργειακό Επιθεωρητή τη στιγμή της παράδοσής τους σε εκείνον. Στο τέλος του Προγράμματος τα χρήματα που έδωσε για την χορήγηση των δύο ΠΕΑ, θα καταβληθούν απευθείας στον δικό του λογαριασμό.  

 2. Διαμόρφωση δανείου και διαμόρφωση επιχορήγησης.

 Κατηγορία Α1:

“Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα.”

Το Πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής:

 • επιδότηση επιτοκίου 100% (δηλαδή άτοκο δάνειο),
 • επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Στον φάκελο της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, μεταξύ των άλλων εγγράφων (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ) περιλαμβάνονται χωρίς να είναι υποχρεωτικό, οι προσφορές των προμηθευτών. Να τονίσουμε, ότι το δάνειο και η επιχορήγηση καθορίζονται από τα τιμολόγια δαπανών που θα προσκομισθούν στον τελικό φάκελο και που συνοδεύουν μεταξύ άλλων, το δεύτερο Π.Ε.Α. και το έντυπο παρεμβάσεων. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις προσφορών, είτε να είναι ίσες ή μικρότερες από τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών είτε να είναι μεγαλύτερες. Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν αναλυτικά τι συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγένθυση).

    Παράδειγμα Εξοικονομώ 2

Παράδειγμα Εξοικονομώ 3

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Β’ περίπτωση διότι: αν τα τιμολόγια που κοπούν τελικά και τα οποία κατατεθούν στον τελικό φάκελο για την εκταμίευση του δανείου, περιλαμβάνουν όλο το ποσό των δαπανών, δηλαδή στο σύνολό τους είναι 10355,20€, τότε η διαφορά (921,40€) θα πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα προκειμένου να γίνει η τελική εκταμίευση και να ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα! Προσωπική μου άποψη, για να αποφεύγονται τέτοιου είδους δυσκολίες, τα τιμολόγια που κατατίθενται στην τράπεζα να είναι διατυπωμένα ακριβώς όπως ορίζει το Πρόγραμμα. 

 Κατηγορία Α2:

“Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα.”

Το Πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής:

 • επιδότηση επιτοκίου 65% (δηλαδή άτοκο δάνειο),
 • επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Α’ περίπτωση όπου η προσφορά των προμηθευτών είναι ίση ή μικρότερη από τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών:

Παράδειγμα Εξοικονομώ 4

και Β’ περίπτωση όπου η προσφορά των προμηθευτών είναι σε όλες ή σε ορισμένες παρεμβάσεις, μεγαλύτερη  από τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών:

Παράδειγμα Εξοικονομώ 5

 

 Κατηγορία Β:

“Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα.”

Το Πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής:

 • επιδότηση επιτοκίου 85% (δηλαδή άτοκο δάνειο),
 • επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Α’ περίπτωση όπου η προσφορά των προμηθευτών είναι ίση ή μικρότερη από τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών:

Παράδειγμα Εξοικονομώ 6

και Β’ περίπτωση όπου η προσφορά των προμηθευτών είναι σε όλες ή σε ορισμένες παρεμβάσεις, μεγαλύτερη  από τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών:Παράδειγμα Εξοικονομώ 7

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους προμηθευτές και τα συνεργεία τα οποία και τελικά θα επιλέξετε για τις εργασίες στην κατοικία σας! Επιβάλλεται να δύνανται να εκδίδουν κατάλληλα παραστατικά δαπάνης και σχετικά Δελτία Αποστολής και τα υλικά που χρησιμοποιούν να φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις!

3. Κόστος και εξόφληση Σύμβουλου Έργου.

Το επιλέξιμο κόστος είναι 250 € (πλέον Φ.Π.Α.). Το κόστος του συμβούλου του έργου δίνεται από την Τράπεζα στον σύμβουλο έργου μετά την προσκόμιση και έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την διενέργεια της τελικής εκταμίευσης του δανείου.

Να σημειώσουμε ότι ο δικαιούχος δεν είναι υποχρεωμένος να ορίσει Σύμβουλο Έργου. Παρά ταύτα, ο σύμβουλος έργου αναλαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, συμπληρώνει και υποβάλει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα και δανειοδότησης του Ωφελούμενου.

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.