Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

//Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4414 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο οποίος ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου από την ολομέλεια της Βουλής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 149 – 09.08.2016:

“Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 874/2010 (Α ́ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. …”
Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό ΑΠΕ αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τον σταθμό ΑΠΕ είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική περιοχή.
 
Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούν πλέον και οι αγρότες να συμψηφίσουν περισσότερες από μία καταναλώσεις, που ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες μακριά από τις εκμεταλλεύσεις τους και με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τις περιπτώσεις καλλιεργειών που εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα στην κατανάλωση ενέργειας ανά έτος!

Τέλος, όσον αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας προβλέπονται τα εξής: όσοι κατέθεσαν αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης ως τις 21-9-2011, μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας (πλην της Αττικής όπου υπάρχει ολική απαγόρευση). Για νέες αιτήσεις και μέχρι να καθοριστούν ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν στη χαρτογράφηση και οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γήπεδα που έχουν χαρακτηρισθεί ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού δείτε σχετικό μας άρθρο εδώ. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας εδώ για οποιαδήποτε απορία σας.

By | 2022-12-09T10:05:34+02:00 21 Σεπτεμβρίου, 2016|ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ|0 Comments
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.