Χρήσιμες πληροφορίες για το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο

/, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/Χρήσιμες πληροφορίες για το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο

Χρήσιμες πληροφορίες για το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο

Είμαι νέος χρήστης (ενοικιαστής/ιδιοκτήτης) ακινήτου. Πως μπορώ να μάθω αν έχω Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο και ποιο είναι το ωράριο;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαπιστώσετε αν κάνετε χρήση του Οικιακού Τιμολογίου με Χρονοχρέωση.

Α) Ελέγχοντας το λογαριασμό που λαμβάνετε:

  • Στην μπροστινή όψη του λογαριασμού πάνω δεξιά, αναφέρεται το είδος του τιμολογίου, δηλαδή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο.
  • Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά «η πάγια χρέωση νύχτας» και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων (kWh) που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού.
  • Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού (πάνω αριστερά) εμφανίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις του μετρητή.

Β) Ελέγχοντας το μετρητή της παροχής σας.
Καταρχήν μπορείτε να δείτε εάν διαθέτετε μετρητή διπλής εγγραφής δηλαδή αν υπάρχουν δυο Κοντέρ στο μετρητή σας. Το ένα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Στη συνέχεια να παρατηρήσετε εάν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Μ.

Γ) Ελέγχοντας τον πίνακα εγκατάστασης της οικίας σας.
Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα εγκατάστασης της οικίας, η οποία συνδέεται με τον αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης. Αν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ανάβει το λαμπάκι, τότε κάνετε χρήση του νυχτερινού τιμολογίου.

Είμαι ενοικιαστής ενός ακινήτου. Πως μπορώ να κάνω αίτηση για Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο;

Προκειμένου να καταθέσετε αίτηση χορήγησης του Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου θα πρέπει να έχετε εγγράφως και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Πως μπορώ να αποκτήσω Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο;

  • Αρχικά, πρέπει να τοποθετηθεί, (εάν δεν υπάρχει) ένα καλώδιο από τον μετρητή της ΔΕΗ έως τον πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού. Οι περισσότερες νέες οικοδομές έχουν ήδη αυτή την υποδομή, ενώ οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παλαιότερων κατασκευών συνήθως όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης περνάει το επιπλέον καλώδιο εξωτερικά και αν λείπει, τοποθετεί και την αναγκαία γείωση στην εγκατάσταση. Με το πέρας των εργασιών, ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης σας παραδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

  • Στη συνέχεια, υποβάλλετε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ την σχετική αίτηση για εγκατάσταση νέου ρολογιού με συνημμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, έχοντας μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και ένα αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. σας.

  • Ακόμη, θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση του νυχτερινού τιμολογίου. (Το 2012 η συμμετοχή ήταν 34€+Φ.Π.Α.)

  • Τέλος, έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και το αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. σας, καλείσθε να υπογράψετε τη νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας.

*Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλης της παραπάνω διαδικασίας. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας!

Πώς μπορώ να μάθω το ωράριο του Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου που ισχύει στο ακίνητό μου;

Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν έχετε το τμηματικό ή το συνεχές ωράριο ελέγχοντας το μετρητή της παροχής σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να παρατηρήσετε εάν από τις ώρες 15:00 έως 17:00 (από 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου) ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή με την ένδειξη Μ (Μειωμένο τιμολόγιο) ή στον καταχωρητή με την ένδειξη Κ (Κανονικό τιμολόγιο), οπότε θα διαπιστώσετε πιο ωράριο του μειωμένου τιμολογίου έχετε.

Πώς μπορώ να αλλάξω το ωράριο από Συνεχές σε Τμηματικό;

Αν έχετε το Συνεχές ωράριο του Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου μπορείτε αν θέλετε να το αλλάξετε σε Τμηματικό, αλλά δεν μπορείτε να επανέλθετε στο Συνεχές αν αλλάξετε γνώμη. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για την αλλαγή αυτή απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση αλλαγής ωραρίου για το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα και τα στοιχεία του ΑΦΜ) στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς μπορώ να αλλάξω το ωράριο από Τμηματικό σε Συνεχές;

Δεν είναι δυνατή αυτή η αλλαγή διότι το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (23.00 έως 07.00) δεν χορηγείται πλέον.

Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.