Αλλάζω κατοικία / επαγγελματική στέγη

//Αλλάζω κατοικία / επαγγελματική στέγη

Αλλάζω κατοικία / επαγγελματική στέγη

Με το άρθρο αυτό θα σας ενημερώσουμε για τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνετε σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακομίσετε σε άλλη κατοικία ή σε άλλο επαγγελματικό χώρο.

Α. Περίπτωση που αφήνετε ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

Στην περίπτωση που αφήνετε ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο θα πρέπει να προβείτε σε “καταγγελία της σύμβασης προμήθειας ρεύματος”, δηλαδή να καταθέσετε στο αρμόδιο κατάστημα της ΔΕΗ αίτηση διακοπής παροχής ρεύματος, προκειμένου να διακοπεί η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και να σας επιστραφεί η προκαταβολή που είχε πληρωθεί αρχικά με την υπογραφή του συμβολαίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΔΕΗ θα συνεχίσει στην έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης αυτών.

Η διαδικασία διακοπής μπορεί να γίνει από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομμίζοντας:

  • την αστυνομική σας ταυτότητα,
  • τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος,
  • την απαραίτητη επικυρωμένη εξουσιοδότηση (αν πρόκειται για το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο).

Β. Περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

Στην περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο θα πρέπει να προβείτε σε αλλαγή ονόματος και την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ρεύματος προκειμένου οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Χρειάζεται να απευθυνθείτε στο αρμόδιο κατάστημα της ΔΕΗ προσκομμίζοντας τα εξής:

  • ένα λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στο ακίνητο αυτό,
  • την αστυνομική σας ταυτότητα,
  • ένα αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. σας (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας),
  • πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)*, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ),
  • το συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο (ή αντίστοιχα το συμβόλαιο αγοράς),
  • την απαραίτητη επικυρωμένη εξουσιοδότηση (αν πρόκειται για το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο).

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα κληθείτε να πληρώσετε και ένα ποσό ως εγγύηση, το οποίο υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ ως εξής: για τους πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής και για τους πελάτες Μέσης Τάσης (ΜΤ) με βάση το ενεργειακό προφίλ του πελάτη.

*Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομμίσετε νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ως εγγύηση έναντι κατανάλωσης, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον αριθμό παροχής του ακινήτου. (Το κόστος χορήγησης της Υ.Δ.Ε. επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι τον ενοικιαστή.)

Γ. Περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

Στην περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο ακολουθείται ομοίως η ίδια διαδικασία με την περίπτωση μετακόμισης σε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

By | 2022-12-09T10:04:33+02:00 8 Δεκεμβρίου, 2015|ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ|0 Comments
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.