Αυτονομία θέρμανσης

Αυτόνομη θέρμανση!

Τι ισχύει για την αποσύνδεση διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση.

Α

ποκοπή από την κεντρική θέρμανση: μία φράση που είμαι βέβαιη ότι έχει ταλαιπωρήσει πολύ την σκέψη σας ειδικά από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Μπορεί να γίνει; Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και να εγκαταστήσετε το δικό σας, ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης στο διαμέρισμά σας;

Ναι! Αυτό μπορείτε πλέον να το επιτύχετε! Με το άρθρο 127 του ν. 4495/2017 τροποποιήθηκε το καθεστώς αλλαγής του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και αποσύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας (ν. 3175/2003, ν. 3661/2008).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Σκοπός του Νομοθέτη

Κύριος σκοπός του νομοθέτη είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αποσυνδεθεί το διαμέρισμά σας από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και να εγκαταστήσετε ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης (π.χ. επίτοιχο λέβητα αερίου, κ.λπ.) απαιτείται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο θα βεβαιώνει ότι η αποσύνδεση του διαμερίσματός σας από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας επιφέρει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

Νομικές προϋποθέσεις και διαδικασία – Μόνιμη αποσύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος

Αφού έχετε στα χέρια σας το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του διαμερίσματός σας, χρειάζεται εσείς, ως ιδιοκτήτης, να κάνετε τα εξής:

Αίτημα σύγκλησης γενικής συνέλευσης

Αιτείστε εγγράφως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας την σύγκληση γενικής συνέλευσης με θέμα «λήψη απόφασης για τη μόνιμη αποσύνδεση από την κεντρική θέρμανση διαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας».

Σημαντική σημείωση: αν δεν έχει οριστεί διαχειριστής ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση εντός 30 ημερών, έχετε το δικαίωμα να αναρτήσετε εσείς μία πρόσκληση, όπου θα καλείτε την πολυκατοικία σε γενική συνέλευση, αναγράφοντας τον τόπο διεξαγωγής, την ώρα και την ημερομηνία της συνέλευσης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

Απόφαση της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων τη μόνιμη αποσύνδεση του διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας προκειμένου να εγκατασταθεί σ’ αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.

Σημαντική σημείωση: σε περίπτωση που η Γ.Σ. λάβει αρνητική απόφαση ή δε λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την σύγκληση της, έχετε το δικαίωμα να αποσυνδέσετε το διαμέρισμά σας από την κεντρική θέρμανση, με δική σας δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια.

Aλλαγή συστήματος θέρμανσης – Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Εσείς, ως ιδιοκτήτης, οφείλετε:

  1. να μην θίξετε την θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών,

  2. κατά την αποσύνδεσή σας, να μονώσετε τις σωλήνες κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία σας,

  3. το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού της αυτόνομης θέρμανσης να τοποθετηθεί στην ιδιοκτησία σας (οι σωληνώσεις μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις).

  4. να εφοδιαστείτε με «έγκριση εργασιών δόμηση μικρής κλίμακας» από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου για την εγκατάσταση του αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

  5. Πριν από την έναρξη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης να γνωστοποιήσετε στους υπόλοιπούς συνιδιοκτήτες την αποσύνδεσή σας καθώς και τα σχέδια όδευσης των σωληνώσεων μέχρι την ιδιοκτησία σας, το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών.

  6. Μετά την περάτωση των εργασιών να παραλάβετε από τον μηχανικό σας βεβαίωση περαίωσης εργασιών με πιστοποίηση των 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, αντίγραφο της οποίας θα παραδώσετε στον διαχειριστή.

Συμμετοχή της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης

Το διαμέρισμα που έχει αυτονομηθεί:

  • απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

  • συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησης του και στις έκτακτες δαπάνες (δαπάνες των ανταλλακτικών και σχετικών εργασιών τοποθέτησής τους).

Σημαντική σημείωση: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται.

Ελπίζω να σας βοήθησα να κατανοήσετε τι ορίζει η νομοθεσία για την αποκοπή του διαμερίσματός σας από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας. Η δυνατότητα αποκοπής ενός διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που εισήγαγε ο ν. 4495/2017, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όμως σας εφιστώ την προσοχή ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας και της τεχνικά ορθής υλοποίησης των εργασιών! 

Μείνετε συντονισμένοι!

By | 2020-05-10T09:02:24+03:00 7 Μαΐου, 2020|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αυτονομία θέρμανσης
Η Μαρία Β. Καλφούντζου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτη του Τμήματος "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.